Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Milieubescherming

Klingel spant zich in de bedrijfsvoering zo in te richten dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. Wij vragen in dit verband graag uw aandacht voor het volgende:

Milieuvriendelijke verwerking elektrische en elektronische apparatuur

Als u een elektrisch of elektronisch apparaat bij Klingel koopt, betaalt u een recyclagebijdrage. Deze bijdrage zit al bij de prijs inbegrepen. Met de inkomsten uit deze bijdragen organiseert Recupel de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van afgedankte elektro-apparaten in België.

Met apparaten of lampen die niet meer werken, kunt u terecht in het recyclagepark. Klein elektro-afval en oude lampen kunt u ook kwijt in een RecyclePunt. Als u denkt dat een apparaat nog hersteld kan worden kunt u het naar een Kringwinkel brengen of door een Kringwinkel laten ophalen.

Verpakkingsmateriaal

Om ervoor te zorgen dat uw bestelling u in perfecte staat bereikt, maakt Klingel gebruik van hoogwaardig verpakkingsmateriaal. Met het oog op het milieu worden deze verpakkingen grotendeels van gerecycled materiaal gemaakt. Wij vragen u dan ook deze verpakkingen in een papiercontainer te deponeren, zodat ze opnieuw gerecycled kunnen worden.


waiting...

CONTACT
070-23.39.90maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 en op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur